Drank- en Rookbeleid

Drank- en Rookbeleid

Drankbeleid evenementen OV De Krim

Jongeren die de evenementen van de Oranje Vereniging De Krim (OVDK) gaan bezoeken, krijgen te maken met leeftijdscontroles en polsbandjes. Op deze manier wil de Oranje Vereniging De Krim voorkomen dat er problemen ontstaan naar aanleiding van het niet naleven van de drankenwet.   De Keuringsdienst van Waren controleert al enige tijd tentfeesten en andere horecagelegenheden op het naleven van deze wet. De wet houdt in dat er aan personen onder de 18 jaar geen alcoholische dranken geschonken mogen worden.

Bij een geconstateerde overtreding krijgt de organisator een boete die kan oplopen tot 500,- euro per overtreding!
drank1De OVDK houdt zich tijdens al haar evenementen dan ook aan dit drankbeleid, en zal geen alcoholische consumpties schenken aan jongeren onder de 18 jaar oud. De volgende maatregelen worden hiervoor genomen:

  • Bezoekers van 18 jaar en ouder kunnen een polsbandje ontvangen om daarmee aan te tonen dat het drankverbod voor hen niet geldt. Deze polsbandjes zullen bij de entree op vertoon van een geldig legitimatiebewijs verstrekt worden. Personen die géén bandje kunnen laten zien, krijgen dus ook geen alcoholische dranken!
  • Aangezien het ook niet is toegestaan dat iemand jonger dan 18 jaar in de tent alcohol drinkt vragen wij de ‘oudere’ personen dan ook met klem geen alcohol te verstrekken aan personen zonder bandje.
  • Jongeren die willens en wetens toch alcohol (proberen te) nuttigen, lopen het risico dat hen de toegang voor de evenementen van de OVDK ontzegd wordt!
  • Tijdens activiteiten kunnen wij het niet langer toestaan dat personen of groepen eigen drank meenemen naar de tent of het terrein, laat staan nuttigen tijdens de activiteiten. Als bestuur zijn wij op het terrein en in de tent namelijk verantwoordelijk en aansprakelijk.drank2

Rookbeleid evenementen OV De Krim

Zoals iedereen inmiddels bekend is, is de horeca in Nederland per 1 juli 2008 helemaal rookvrij. Hieronder vallen ook de tentfeesten! Daarom heeft de Oranjevereniging De Krim enkele maatregelen genomen omtrent het rookbeleid. We zetten alle (opgelegde) regels hieronder op een rijtje:

  • Het is verboden te roken in de feesttent.
  • Roken mag alleen in de open lucht en op de daartoe aangewezen rookplaatsen die de Oranjevereniging speciaal voor haar bezoekers zal inrichten.

Graag dus uw medewerking voor wat betreft dit rookverbod
drank3Nogmaals: als organisatoren van een feest willen we graag een feest zonder op te moeten treden als politieagent en allerlei zaken te moeten controleren. Maar de overheid denkt hier duidelijk anders over en stelt steeds meer eisen aan dit soort evenementen. Omdat het anders direct in de papieren gaat lopen, kunnen we niet anders dan hieraan voldoen. Wij vragen ieders begrip hiervoor.

Bestuur Oranjevereniging De Krim