Drankbeleid evenementen Oranje Vereniging De Krim

Jongeren die evenementen van Oranje Vereniging De Krim bezoeken krijgen te maken met leeftijdscontroles en polsbandjes. Op deze manier wil Oranje Vereniging De Krim voorkomen dat problemen ontstaan naar aanleiding van het niet naleven van de drankenwet. De Keuringsdienst van Waren controleert tentfeesten en andere horecagelegenheden op het naleven van deze wet. De wet houdt in dat aan personen onder 18 jaar geen alcoholische dranken geschonken mogen worden.

Bij een geconstateerde overtreding krijgt de organisator een boete die kan oplopen tot € 500,- per overtreding!

Oranje Vereniging De Krim houdt zich tijdens haar evenementen aan dit drankbeleid en schenkt geen alcoholische consumpties aan jongeren onder 18 jaar oud. De volgende maatregelen worden hiervoor genomen:

  • Bezoekers van 18 jaar en ouder kunnen een polsbandje ontvangen om daarmee aan te tonen dat het drankverbod voor hen niet geldt. Deze polsbandjes worden bij de entree op vertoon van een geldig legitimatiebewijs verstrekt. Personen die géén bandje kunnen laten zien krijgen geen alcoholische dranken!
  • Wij vragen de ‘oudere’ personen dan ook nadrukkelijk geen alcohol te verstrekken aan personen zonder bandje omdat het niet is toegestaan dat iemand jonger dan 18 jaar in de tent alcohol drinkt.
  • Jongeren, onder 18 jaar, die wel alcohol (proberen te) nuttigen, lopen het risico dat hen de toegang voor de evenementen van de Oranje Vereniging De Krim ontzegd wordt!
  • Tijdens activiteiten staan wij niet toe dat personen of groepen eigen drank meenemen naar de tent en/of het terrein en dit geldt voor het nuttigen van eigen drank tijdens de activiteiten. Als bestuur zijn wij op het terrein en in de tent volgens de wet verantwoordelijk en aansprakelijk.

Rookbeleid evenementen Oranje Vereniging De Krim

Zoals iedereen inmiddels bekend is, is de horeca in Nederland per 1 juli 2008 helemaal rookvrij. Hieronder vallen ook tentfeesten! Daarom heeft de Oranje Vereniging De Krim enkele maatregelen genomen omtrent het rookbeleid. We zetten alle (opgelegde) regels hieronder op een rijtje:

  • Het is verboden te roken in de feesttent.
  • Roken mag alleen in de open lucht en op de daartoe aangewezen rookplaatsen die de Oranje Vereniging De Krim speciaal voor haar bezoekers zal inrichten.

Graag uw medewerking voor wat betreft dit rookverbod.

Nogmaals: als organisatoren van een feest willen we graag een feest zonder op te moeten treden als politieagent en allerlei zaken te moeten controleren. De overheid denkt hier duidelijk anders over en stelt steeds meer eisen aan dit soort evenementen.  Wij vragen ieders begrip hiervoor.

Bestuur Oranje Vereniging De Krim